Et skib som Aron, er svært at drive og vedligeholde inden for normale økonomiske principper for en privat virksomhed, derfor er vi dybt afhængige af støtte fra både fonde og private til de omfattende vedligeholds opgaver.

Aron er en vigtig del af den Danske kulturarv, derfor anser vi den ikke som vores. Men nærmere kun som vores at passe på i en årrække inden vi giver stafetten videre til næste generation.

Vi er utroligt taknemmelige for de fonde og utallige frivillige som gør det muligt for os at holde Aron sejlende.

Herunder kan i læse lidt mere om hvilken støtte vi har fået:

LAG SØM

Da vi i sommeren 2020 kontaktede talløse banker for at finde finansiering til at købe Aron, kunne vi ikke have valgt en dårligere timing. Ingen troede på en nystartet turisme virksomhed i coronatiden, og slet ikke en med så spinkel økonomi som en gammel skonnert har.
Derfor søgte vi LAG SØM om 700.000kr i støtte til at erhverve skibet for at sikre at det fortsat ville have hjemhavn i Svendborg og pryde det Syd Fynske øhav.
Vi er dybt taknemmelige for de 400.000kr vi fik. Det gjorde det muligt for os at overtale en bank til at låne os resten, så vi kunne blive Arons næste varetagere.

Læs vores ansøgning her:

Skonnerten Aron

Aron for fulde sejl.

I Danmark har det øgede fokus på klima haft den positive sideeffekt at vores sejlende maritime kulturarv oplever ny interesse fra et bredt dansk publikum. Folk vil rejse bæredygtigt – gerne i Danmark og gerne under sejl. Sejlskibene leverer co2neutrale ferieoplevelser tæt på den danske natur og  folk er vilde med det…

Kilde : Markedsanalyse Dec.2019. Analyse af Danskernes syn på klima og bæredygtighed.

”Landbrug & Fødevarer har undersøgt danskernes holdninger og prioriteringer indenfor bæredygtighed med fokus på, hvilke bæredygtighedshandlinger man helst selv vil bidrage med.

DANSKERNE VIL GERNE ÆNDRE ADFÆRD

Generelt bekymrer danskerne sig om bæredygtighed og de er villige til at ændre adfærd eller vaner af hensyn til klima, miljø og bæredygtighed. Typisk finder danskerne egne ”veje”, når det handler om, hvilke klima- og bæredygtighedshandlinger, som man selv forestiller sig at udføre.

▪ Hele 95 pct. har enten ændret adfærd eller er villige til at ændre adfærd af hensyn til klima, miljø og bæredygtighed. De vigtigste årsager til villigheden er at passe på naturen og at efterlade kloden i god stand til kommende generationer.

▪ Mere end halvdelen af danskerne bekymrer sig om ophobning af plastik, forurening, global opvarmning, regnskove der fældes og den voksende befolkning”.

Ligesom klimaspørgsmålet har en anden stor udfordring, nemlig Coronakrisen fået den danske befolkning til at se på vores land med nye ferieøjne. I kølvandet på de verdensomspændende rejserestriktioner efterspørger folk i stigende grad oplevelser inden for vort lands grænser. Med træskibene giver vi folk mulighed for at se deres land i et ny perspektiv under en behagelig støjsvag rejseform og i harmoni med naturen.

Endelig kan vi mærke at danskerne i stigende grad efterspørger fælleskaber på deres rejser – og ikke blot følge en turistguide med et pangfarvet skilt. Netop her kan de historiske træskibe noget helt særligt fordi vores gæster i praksis inddrages i sørejsen, hvilket igen og igen fremhæves som noget ekstraordinært og skønt – at vi skaber oplevelsen sammen – med skibet og den danske natur som en unik ramme.

Hvem er vi:

Skonnerten Aron har sejlet som charter skib siden 1976 og frem til 2017 under nu afdøde skipper og reder Kristian Lund og hans hustru Anette. Aron er et vigtigt stykke dansk søfartshistorie. Det er også en arbejdsopgave og en stafet der gives videre – en arv vi passer på til kommende generationer.

Aron er klar til at sejle ind i fremtiden og vi, Gorm Bødker og Helene Moodie har dedikeret vores liv til at varetage denne opgave. Det går godt for sejlskibsbranchen – vi og vores kollegaer oplever øget efterspørgsel på sejloplevelser og træskibssammenslutningen har aldrig haft så mange medlemmer som nu.

Vores tro på dette projekt styrkes af de senere års vækst i træskibsmiljøet – og vores personlige erfaringer som driftsansvarlige for Aron siden 2018. 

Vore ambition baseres desuden på at vi begge har mange års erfaring som professionelle søfolk.

Skipper/Ejer Gorm Bødker er vokset op i skipperbyen Troense på Tåsinge.

Han fik sin første jolle, da han fyldte 10 år og har sejlet store sejlskibe, siden han var 16. Som matros og som Kvartermester på Skoleskibet Danmark. Senere som styrmand og skipper på en række danske charterskibe samt et år som styrmand på en luksus yacht på den Franske Riviera. Desuden har Gorm 10 års erfaring som officer i Offshore Wind branchen.

Skipper/ Ejer Helene Moodie er født og opvokset på en galease og har 15 års sejltid på store sejlførende charter- og skoleskibe i Skandinavien, Europa og Caribien. Herigennem har Helene udlevet hendes passion for at inkludere og vejlede elever, medsejlere og luksus gæster i både teoretisk og praktisk sejlads. Dette har givet en solid erfaring i at forene bogholderi, bookinger, menuer og vedligeholdelses planer med samtidigt at sørge for en god atmosfære, hvor gæsterne føler sig velkomne og godt tilpas om bord.

Gennem deres fælles erfaringer er Gorm og Helene forankret i den maritime verden og det maritime erhverv og brænder for at bevare og formidle den sejlende kulturarv som Aron er et smukt eksempel på.

De bor i Svendborg og har tilsammen 4 børn i alderen 4-15 år.

Aron som bæredygtig charterforretning. 

Vi ønsker at udvide Arons grønne profil ved f.eks. at skifte til lavenergi elektriske installationer, supplere med solenergi og gøre brug af hovedsageligt lokale producenter og økologiske produkter. Vi mener at Aron på denne måde vil tilbyde oplevelser der passer perfekt til tidens tendenser hvor der er øget fokus på personlig udvikling, miljø, lokal området og vores kulturarv.

Kilde: sejlmedaron.dk

Med Aron er selve rejsen – ikke destinationen – det egentlige formål.

Hvordan rejsen udvikler sig, afhænger i høj grad af dig. Om bord på den velholdte, sydfynske skonnert fra 1906 har du mulighed for at prøve kræfter med ethvert af skibets gøremål, men du bestemmer selv aktivitetsniveauet. Som gæst deltager du efter evne og lyst – men altid under kyndig vejledning. Besætningen står klar til at lære dig, hvad end du måtte have lyst til at lære om sejlads og sømandskab. Du får med garanti oparbejdet en sund appetit til vores hjemmelavede, økologiske måltider, hvis du hjælper med at sætte sejl. Du får trænet din koncentrationsevne, hvis du vil stå bag roret. Endelig får du lov til at koble af og glemme hverdagens bekymringer, hvis du bare vil nyde udsigten, stilheden og duften af gammelt træskib, når sejlene er sat.

At rejse med et sejlskib som Aron er et bæredygtigt valg i en tid, hvor klimaudfordringerne får større og større indflydelse på, hvilke oplevelser vi vælger. Samtidig er det en rejse med dit personlige velvære i højsædet. Du får tid til at lege og grine men også til dybe samtaler og indre ro. Lær dig selv at kende under skiftende vejrforhold. Træk i arbejdstøjet, når vinden suser i sejlene og bølgerne bruser for boven, eller lad tankerne drive med sommerdagens lune, kærtegnende brise.

På Aron kan du komme, hvorhen du vil.”

-Tekniske specificationer 

Skibstype: Jagt bygget slet skonnert 

Hjemhavn: Svendborg

Ejer: Anette Hansen

Skipper: Gorm Bødker 

Bygge år: 1906 

Bygget i: Marstal 

Længde: 21,22 (30m med bovspryd)

Brede: 5,65m

Dybgang: 2,65m 

Maste højde: 24m 

Totalt sejl areal: 320m2 

Laste evne: 68 BRT 

Maskine: Gardner 110 HK

Indretning: 3 to personers kamre, 2 tre personers kamre, salon med siddeplads til 16, kabys, bad og toilet. Besætningslukaf med eget toilet.

Passagerer: 12 personer

2-4 professionelle besætnings medlemmer. ( som vi drømmer om skal være os selv)

– Fremtids planer

Hvert år ønsker vi at investere i skibets komfort og tekniske installationer så vi i fremtiden kan tilbyde et mere eksklusivt og luksuriøst produkt og på sigt sæsonudvide. Det er vores drøm indenfor en 5 årig periode at kunne tilbyde vores gæster en 365 dages sejlsæson hvor vi vil tilbringe vinteren i Caribien og sommeren i Skandinavien. Udover at vi med skibet erhverver os vores drømme job og livsstil, er vi aktivt med til at bevare Danmarks sejlende kulturarv hvilket er lige så vigtigt for os.

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

I foråret 2023 søgte vi A.P. Møller fonden om 2.400.000kr til et større restaurerings projekt.
Efter 117 år trænger de sidste originale planker i Arons undervands skrog til at blive skiftet. Derudover er der en del planker bagved røstjernene i begge sider ved skonnertmasten, der trænger til at blive skiftet. Sammen med dem kommer der et antal støtter som vi tydeligt kan se skal skiftes, muligvis lidt skandæk samt en del skanseklædning og lønning.
Vi er utroligt taknemmelige for de 600.000kr vi har fået bevilliget. De dækker udskiftningen af de nødvendige planker under vandlinjen da vi har vurderet at det var det mest presserende.
Nu er vi i gang med at søge flere fonde for at nå i mål med resten af projektet.

Læs hele vores ansøgning her:

Ny bund til Skonnerten Aron

Vi vil hermed gerne søge om økonomisk støtte til at udføre en større restaurering af skroget på Skonnerten Aron. Det er af yderste vigtighed for Arons økonomi at projektet fuldføres i løbet af vinteren så driften og indtjeningen ikke forhindres. Derfor har vi valgt at fordele projektet over tre vintre, fra september til marts. Styrbord side i 2023-24 og bagbord side i 2024-25 forhudning af undervandsskrog 2025-26.

Motivation og Baggrund

Vi er to professionelle navigatører som har valgt at erhverve et af Danmarks sidste traditionelle sejlførende charterskibe. [1]

Dette har vi gjort fordi vi ser nødvendigheden af at bevare denne del af den danske maritime kulturarv, og samtidig ønsker at gøre denne helt særlige livsstil til vores levevej. Vi mener at med evnen til at sejle og vedligeholde denne type skib, følger også ansvaret for at bevare dem til glæde for fremtidige generationer.

Skonnerten Aron er et sejlførende fragtskib fra 1906.

Aron er ydermere en af de absolut sidste Husmandsskonnerter. Det vil sige at skibet stadig er, og altid har været, ejet og drevet af en lille familie som det blev tiltænkt da skibet blev bygget i 1906. Dette har en unik historisk værdi da der er under en håndfuld skibe tilbage hvor dette er tilfældet. Den eneste forskel i skibets brug, fra da det blev bygget, er at i stedet for stykgods transporterer Aron nu medsejlere og skaber oplevelser for livet.

Vi bidrager aktivt til formidlingen af den maritime kulturarv såvel som det traditionelle sømandskab. Aron er en ambassadør for bæredygtig ferie.

Det at Aron er privatejet og synet af Søfartsstyrelsen gør at det er en af utroligt få tilbageværende skibe hvor enhver dansker har mulighed for at komme med ud og sejle uden at skulle være medlem af en forening eller tilhøre en specifik forudbestemt gruppe (som f.eks. en lejrskole, eller en udsat gruppe). Søfartsstyrelsens syn af skibet sikrer både vores gæsters sikkerhed og skibets vedligeholdelsesmæssige standard.

Vi købte skibet i marts 2021 med støtte af LAG SØM,[2] og har sejlet to næsten udsolgte sæsoner i 2021 og 2022 [3]. Det at skibet er privatejet gør at vi føler langt større ansvar for skibet og økonomien end hvis vi bare var ansatte ombord.

Således har vi siden vi købte skibet arbejdet målrettet for at oparbejde en bæredygtig virksomhedsplan hvad angår den daglige drift, herunder lønninger og vedligehold. Men med de dramatisk stigende omkostninger til materialer og vedligehold sammen med den generelle økonomiske usikkerhed i samfundet må vi erkende at det er vanskeligt selv at opspare midlerne til at påbegynde den nødvendige restaurering af skibets skrog.

Vi har bedt Ring Andersens Skibsværft om en ekspertvurdering af hvor meget tømmer der burde skiftes inden for de nærmeste 3-5 år for at sikre skibets fortsatte sødygtighed. Ring Andersens Skibsværft har udført alt skibstømmerarbejde på Aron siden sidst i 1950erne og har derfor et unikt kendskab til skibets vedligeholdsmæssige tilstand. Meget af det tømmer der skal skiftes i dette projekt er originalt fra 1906.

Vi har estimeret udgifterne til det samlede projekt i samarbejde med værftet.[4] & [5]

Hvis vi selv skal tjene til denne type større restaurering vil det tage mange år at spare op, og til den tid vil det muligvis være for sent at redde spanterne og inder garneringen, hvilket vil nødvendiggøre en totalrenovering. For Arons vedkommende kan dette stadig forhindres med rettidig omhu. Det er af yderste vigtighed for Arons økonomi at projektet udføres i løbet af vinteren så driften og indtjeningen ikke forhindres. Derfor har vi valgt at fordele projektet over tre vintre. Styrbord side først og bagbord side bagefter og til sidst forhudning af hele undervandsskroget.

Lidt om os.

På Skonnerten Aron har vi særligt fokus på bæredygtighed både for miljøet og vores gæsters velvære. Vi energioptimerer hvor vi kan, sejler efter vinden og handler primært økologisk og lokalt. Vores gæster inkluderes i det unikke sammenhold der findes på et sejlskib, og profiterer mentalt fra roen ombord og nærheden med havet.

Skipper/ Ejer Helene Moodie er født og opvokset på galeasen ”Fri” af Svendborg fra 1912, og har 15 års sejltid på store sejlførende charter- og skoleskibe i Skandinavien, Europa og Caribien. Herigennem har Helene udlevet hendes passion for at inkludere og vejlede elever, medsejlere og gæster i både teoretisk og praktisk sejlads. Der ud over har Helene sejlet som Overstyrmand på indenrigsfærger i 8 år.

Skipper/Ejer Gorm Bødker er vokset op i skipperbyen Troense på Tåsinge. Han fik sin første jolle, da han fyldte 10 år og har sejlet store sejlskibe, siden han var 16. Først som matros og som Kvartermester på Skoleskibet Danmark. Senere som styrmand og skipper på en række danske charterskibe samt et år som styrmand på en luksus yacht på den Franske Riviera. Desuden har Gorm 10 års erfaring som DP-officer i Offshore Wind branchen.


[1] Bilag #1 Bevaringserklæring Skibsbevarings Fonden 2020.

[2] Bilag #2 Ansøgning og Tilsagns skrivelse.

[3] Bilag #3 Drifts Budgetter.

[4] Bilag # 4 Tilbud fra Ring Andersens Skibsværft.

[5] Bilag # 5 Budget for restaurering.

Frivillie
Vi er dybt taknæmmelige for alle vores fantastiske frivillige. De gør en kæmpe indsats om bord.